Hur du använder din flaggstång rätt

När du köpt din flaggstång är det viktigt att veta vilka regler som gäller. Eftersom flaggan är en symbol för Sverige bör den också behandlas på rätt sätt med vördnad.

svensk-kungaflagga
den kungliga svenska flaggan

Vid dödsfall gäller specifika flaggregler som går före allmänna flaggdagar. Från Sveriges begravningsbyråers förbund kan man läsa att flaggan ska hissas 1/3 av stången från att först ha hissats ända upp vid dödsfall på dödsdagen. Vid begravningsdagen sker samma procedur, men efteråt ska flaggan hissas i topp för att sedan tas ner. Vimplar ska ej användas i detta syfte. För fasadflaggstänger ska flaggan hissas till mitten.

Sverige har ett antal allmänna flaggningsdagar där nationaldagen den 6:e Juni tillhör den vanligaste. Du kan läsa mer om vilka datum som gäller här.

flaggstänger-med-flaggor
Flera utländska flaggor på rad utanför FN

För allmän flaggning är det 08:00 det klockslag som gäller från 1 mars till 31 oktober. För övriga datum gäller 09:00. Halning av flaggan sker vid solnedgång eller senast 21.00. Flaggan får inte lov att vara upp på natten eller när det är mörkt. När flaggan tagits ner ska den ersättas av en vimpel. Det finns dock ingen fara om flaggan skulle glömmas bort, men det är viktigt att följa den sed som fastställts.

Vid flaggning med flera flaggstänger på rad utanför företag och kommunala byggnader gäller specifika regler för vilken ordning som gäller. Om utländska flaggor ingår bör den svenska flaggan stå heraldiskt till höger. Den svenska flaggan ska placeras mellan de utländska flaggorna och placeras både först och sist om antalet är udda. Internationell flaggning följer den så kallade franska regeln där det franska namnet på landet bestämmer i vilken följd flaggorna ska placeras. Om flaggstängerna varierar i längd av någon orsak bör de längre ha den svenska flaggan. Man får aldrig lov att hissa två flaggor på samma flaggstång så att den ena flaggan hamnar under den andra. Den svenska flaggan får bara användas som dekoration. Svenska flaggan kan också förekomma på fordon eller bakom båtar. Vid statsbesök kan flaggan fästas på framflyglar på bilen. I kommersiella syften är det mer lämpligt att använda företagsflaggor med ett lämpligt reklambudskap.

När flaggan ska tas ner från flaggstången bör den vikas på rätt sätt. Syftet är att det gula inte ska synas. Anledningen är att den gula färgen lättare kan smutsats ner så att det syns.